Stalosan har været på markedet i over 50 år

Oprindeligt blev Stalosan opfundet af dyrlæge Løje i 1964. Herved blev Stalosan det første og eneste tørhygiejnemiddel i verden. Nedenfor er indsat en erklæring fra dyrlæge Løje om Stalosan, som er skrevet næsten 25 år efter produktets introduktion:

Erklæring fra dyrlæge Løje, 17. maj 1989


”Gennem mit mangeårige arbejde i en meget stor og alsidig dyrlægepraksis har jeg erfaret, hvor besværligt det var at foretage de almindelige stalddesinfektioner for at holde staldhygiejnen på et rimeligt niveau. Dyrene skulle flyttes, og stalden skulle vaskes og skrubbes, hvilket alt sammen var meget besværligt. Jeg fik da den idé, at man måtte kunne finde på et eller andet tørdesinfektionsmiddel, der kunne bruges efter den almindelige daglige rensning og evt. også i løsdriftsstalde uden at flytte dyrene.

Resultatet blev Stalosan. Produktet er hovedsageligt sammensat af velkendte stoffer, der i en speciel kombination virker tørrende, desinficerende og luftrensende. Stalosan virker tørrende ved sin evne til at opsuge betydelige mængder fugt, hvilket bl.a. medfører en beskadigelse af evt. coccidier i dybstrøelse. Desinfektionen er af mere kompleks natur og strækker sig over svampe, der ved indånding kan være overordentligt skadelige i luftvejene, ikke mindst hos kyllinger. Endvidere dræber det, ifølge undersøgelser fra de to danske laboratorier Stein og Quist, med stor sikkerhed en række patogene bakterier E-coli, Streptococcus, Staphylococcus, Salmonella, Haemophilus, Pasteurella, Pseudomonas m.v.

En meget væsentlig faktor i Stalosans virkningsområder er dets store evne til at binde ammoniakdampe hidrørende fra omsætning i dyrenes gødning, som bl.a. herved yderligere beriges. Disse dampe har ifølge talrige forsøg vist sig meget skadelige for dyrenes åndedrætsorganer, ikke mindst for de fine lungeforgreninger. I nogen grad bindes tillige de skadelige svovldampe. Disse luftrensende virkninger medfører, at der kan spares noget på ventilationen og alligevel opnås et langt sundere og friskere staldklima både for dyr og for de mennesker, der passer dyrene. Stalosan kan anvendes til alle husdyr og i de ca. 25 år, det har været på markedet i Danmark og i nabolandene, og hvor jeg har brugt det personligt i praksis og i mine egne stalde, har der aldrig været tegn på den mindste form for bivirkninger. Dog må der tages en vis reservation overfor får, da de er ret følsomme overfor enkelte af Stalosans komponenter, selvom man anvender den vedlagte brugsanvisning. Denne erklæring gælder kun for den originale Stalosan; er der forsøgt efterligninger, er det vanskeligt uden videre at overskue følgerne.”

Stalosan 50 Years