Fordele ved Stalosan F

Stalosan F er et bredspektret desinfektionsmiddel, som sikrer en betydelig begrænsning af smittetrykket i dyrenes nærmiljø. Desuden har Stalosan F, som det eneste middel på marked, et højt niveau af miljøforbedrende syremineraler, der nedbryder skadelige stoffer og øger dyrenes modstandskraft.

Stalosan F skaber optimale sanitære forhold i stalden i produktionsperioden, således at dyrenes sundhedstilstand og trivsel forbedres, og foderudnyttelsen optimeres. Dette forudsætter, at dyrenes nære miljø sikres ved regelmæssig brug af Stalosan F, som både har en langtidsvirkende og bredspektret effekt.

Staldhygiejnemiddel til effektiv bekæmpelse af:

  • bakterier
  • svampe
  • vira
  • parasitter
  • fugt
  • ammoniak
  • svovlbrinte

Stalosan gavner staldmiljøet og giver ikke anledning til udvikling af resistente stammer.

Stalosan F 15Kg Fri

 

pH-værdien er en afgørende faktor

De fleste sygdomsfremkaldende bakterier dør under en pH-værdi på 4. Dette udnyttes af dyret, idet der udskilles et sekret på hud, som har en pH-værdi omkring 4,5-5,5. Dette sekret hæmmer bakterier og mindsker risikoen for infektioner ganske betragteligt.

Ammoniak, der ophobes i staldmiljøet, har en høj pH-værdi og kan dermed opløse såvel det beskyttende sekret, selve huden samt overfladen af luftvejene. Herved øges infektionsrisikoen.

Stalosan F neutraliserer ammoniak og skaber et mere “naturligt” staldmiljø med en lavere pH-værdi, som understøtter dyrs naturlige modstandskraft.

Stalosan F er neutral over for dyr og mennesker. Stalosan F kan derfor anvendes til alle former for husdyr uanset staldforhold.

 

Mere end et tørdesinfektion

Stalosan består udelukkende af aktivstoffer, som alle spiller en afgørende rolle for effekten i modsætning til de fleste andre pulvermidler, som er sammensat af en lille mængde aktivstof på nogle få procent og en stor mængde inaktivt bærestof.

I sammensætningen af Stalosan F er der ikke kun lagt vægt på bekæmpelsen af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, men også på kontrol af den skadelige kemiske og biologiske ubalance, som altid opstår i højtydende besætninger. Sådanne besætninger er meget følsomme over for udbrud af sygdomme, fordi de mange dyr, som er samlet på ét sted, belaster staldmiljøet både i forhold til forhøjet smittetryk og dannelse af sundhedsskadelige affaldsstoffer, der øger risikoen yderligere for infektion.

Den samlede grundidé for Stalosan F er således at skabe et produkt med en meget bredspektret effekt overfor sygdomsfremkaldende mikroorganismer, kombineret med evnen til at neutralisere sundhedsskadelige kemiske affaldsstoffer, som ellers ville øge risikoen for infektion og sygdom.

Stalosan Effective Against

 

Dokumenteret effekt

Utallige analyser fra Danmarks mest velrespekterede laboratorium ”Steins Laboratorium” (før Qvists Laboratorium) har vist en højsignifikant antimikrobiel effekt af Stalosan F. Det gælder både bakterier, svampe, vira, parasitter og fluelarver, hvor en total hæmning indtræder indenfor 30 min.

Ud over de mange analyser fra ”Steins Laboratorium” har forskellige forskergrupper undersøgt effekten af Stalosan F.

Endelig er der gennemført en lang række praktiske forsøg, hvor Stalosan F testes under reelle forhold, som det ses i stalde. I alle tilfælde blev der påvist en signifikant reduktion af almindelige sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Da Stalosan F er et tørdesinfektionsmiddel, har det altid været svært at teste i laboratoriet, eftersom disse tests foregår i en opløsning. Både ”Steins Laboratorium” og ”Dr. Norman Miner” har udviklet reelle og brugbare testprotokoller til Stalosan F, og disse er alle tydelige i deres resultater: Stalosan F har en signifikant primær antimikrobiel effekt, som ikke er forårsaget af udtørring og vandbinding.