Stalosan B (Green)

Til økologer.

Stalosan BPulverhygiejnemiddel, som kan anvendes i økologiske husdyrs-produktioner. Giver vedvarende smittebeskyttelse og forbedrer staldmiljøet. Sammensat af specielle aktivtstoffer, som efterligner den veldokumenterede effekt af Stalosan F. Højt indhold af syremineraler (pH=3), som nedbryder ammoniak og styrker dyrenes forsvar mod infektioner.

 

 

Vejlledning

Stalosan® B er klar til brug i pulverform, og kan spredes manuelt med hånden eller automatisk med pulverspredere og løvblæsere.
Begrænsede mængder kan spredes med hånden eller håndholdte pulverspredere. Ved mere intensiv brug anbefales det at anvende større pulverspredere eller løvblæsere med vakuumsug. Afvej den rette mængde Stalosan® B passende til et kendt areal og overfør til spand eller lignende beholder, Anvend vakuumrøret, som følger med løvblæseren til at suge Stalosan® B pulver op fra spanden/beholderen. Doseringsrate: Anvendes en gang ugentligt i en mængde svarende til 50 g/m2. Ved forhøjet smittetryk, kan doseringen øges til 2-3 gange om ugen i en mængde svarende til 50-100 g/m2. Stalosan® B kan anvendes mens dyrene er til stede i stalden.

 

Brug

Svin: I tilfælde af øget risiko for smittespredning under stressende forhold som f.eks. ved nye dyr, før fødsler, ved diarré, andre smitsomme sygdomme, nyt personale, pludselige ændringer i dyrenes nærmiljø (f.eks. et sprængt vandrør) bør Stalosan B bruges en gang dagligt i tre til otte dage alt efter behov. Herefter er det vigtigt at vende tilbage til at bruge Stalosan B en gang om ugen. Når Stalosan B bruges ud over normaldoseringen, kan man ofte målrette det til de kritiske områder f.eks. fugtige steder og kanter, hvor der sker foderspild osv.
Kvæg: Liggeområder/sengebåse:
Anvendes dagligt eller oftest muligt med 50-100 g/m2 så jævnt som muligt i yverområdet/bagerste del af lejet. Kalvebokse/enkeltbokse/kalvehytter:
Anvendes ugentligt med 100 g/m2 så jævnt som muligt ovenpå strøelsen. Anvend ekstra Stalosan B, gerne dagligt på områder med synlig gødning/diarré for at reducere smitterisikoen. Fællesbokse/større kalve, over tre måneder:
For optimal smittebeskyttelse mod skadelige miljøbakterier anbefales ugentlig behandling af strøelsesmåtten.
Fjerkræ: Ovenpå strøelsen en gang om ugen med speciel fokus på fugtig eller nedbrudt strøelse under drikke og foderlinjerne. Kan anvendes i redekasser ugentligt.
Heste: - 50-100 g/m2 ugentligt ovenpå strøelse i hele boksen med speciel fokus på fugtige områder.
Får: 50 g/m2 ugentligt ovenpå strøelsen, hvor denne er under tag, specielt i læmmeperioden.
Mink: En håndfuld ugentligt ovenpå strøelsen i redekasserne, med specielt fokus på tiden inden hvalpe og periode efterfølgende, hvor hvalpene dier.